Admin: mr_soze@poczta.onet.pl ->rejestracja, umieszczanie zdjęć itp

 

 

PREZES KLUBU – Mirosław Stefaniuk ( odpowiada za prawidłową działalność Klubu, współpracuje z innymi klubami, organizacjami i instytucjami, reprezentuje Klub na zewnątrz)

Tel. 6oo 621 242 , poczta: mirek-grom@wp.pl

 

V-CE PREZES – Paweł Oleszczuk  ( odpowiada za sprawy członkowskie, deklaracje, legitymacje członkowskie, zwoływanie i prowadzenie zebrań klubowych, odpowiada za organizację bieżącej działalności Klubu, organizację, współorganizację imprez klubowych, miejskich i regionalnych)

Tel. 668 385 55o, poczta: mr_soze@poczta.onet.pl

 

SIERŻANT KLUBOWY – Marcin Zwirkowski, członek Zarządu ( odpowiada za godne reprezentowanie Klubu, dyscyplinę, przestrzeganie zasad regulaminowo-statutowych, poszanowanie barw klubowych, bezpieczeństwo klubowe)

Tel.512 347 319

 

SKARBNIK – Kazimierz Jaszczuk, członek Zarządu (odpowiada za klubowe sprawy finansowe)

Tel. 663 843 708, poczta: jaszko37@o2.pl

 

KAPITAN TRASY – Adrian Tarasiewicz, członek Zarządu (odpowiada za organizację parad, wycieczek, oraz zabezpieczenie grupowych przejazdów motocyklowych i organizację szkoleń w tym zakresie)

Tel. 697 875 825

 

 Honorowy Prezes Klubu – Zdzisław Kozłowski (odpowiada za prowadzenie spraw PZM, plany pracy, sprawozdania roczne z działalności, organizację imprez i szkoleń z tematyki BRD, doskonalenie motocyklowej techniki jazdy, pomoc doradcza i robocza Prezesowi Klubu)

Tel. 732 816 080, 600 129 312, poczta: passat_grom@wp.pl