The Best Trip

18.08.2016  Przywitaliśmy w Białej Adriana Beściaka. Konwojem motocyklowym, razem ze znajomymi motocyklistami doprowadziliśmy go do miasta. Za wiaduktem dołączyła do nas grupa „Biała Biega” i razem ulicą Janowska dotarliśmy na Plac Wolności

https://www.facebook.com/BestTripPL/

best trip