REGULAMIN

MŁODZIEŻOWEJ SEKCJI MOTOROWEJ

KLUBU MOTOCYKLOWEGO „GROM”

1. Młodzieżowa Sekcja Motorowa Klubu Motocyklowego „GROM” w Białej Podlaskiej działa w oparciu o Statut i Regulamin Klubowy oraz Regulamin Sekcji.

2. Sekcja skupia młodzież szkolną zainteresowaną motoryzacją, turystyką motorową, sportem motorowym i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

3. Sekcja prowadzi działalność na terenie szkoły zgodnie z ustaleniami z dyrekcją a także poza terenem szkoły w ramach realizacji zadań statutowych Klubu Motocyklowego „GROM”.

4. Działalnością Sekcji na terenie szkoły kieruje Kierownik i Z-ca Kierownika Młodzieżowej Sekcji Motorowej a poza terenem szkoły – Prezes i członkowie Zarządu Klubu Motocyklowego „GROM”.

5. Podstawowy zakres działalności Sekcji na terenie szkoły :

A. Szkolenia z tematyki :
    – przepisów ruchu drogowego
    – bezpieczeństwa ruchu drogowego
    – trzeźwości na drodze
    – I pomocy przedmedycznej
    – doskonalenia techniki jazdy

B. Organizacja:
    – konkursów i zgaduj-zgaduli z tematyki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
    – pokazów motorowych i ekspozycji pojazdów zabytkowych oraz nietypowych
    – sprawnościowych zawodów motorowych

C. Przygotowania drużyn szkolnych do uczestnictwa w Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym

6. Zarząd i członkowie Klubu Motocyklowego „GROM” zapewniają opiekę nad działalnością Sekcji i fachową pomoc w realizacji powyższych zadań.

7. Wyróżnikiem przynależności do Młodzieżowej Sekcji Motorowej mogą być:
     – kamizelki ostrzegawcze z odpowiednimi (ustalonymi) napisami
     – naszywki piersiowe z napisem: Młodzieżowa Sekcja Motorowa „GROM” Biała Podlaska
     – kamizelki motocyklowe z barwami „Sympatyka” Klubu Motocyklowego „GROM”

8. Informacje o działalności Młodzieżowych Sekcji Motorowych umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Klubu Motocyklowego „GROM” (www.grom-pzm.pl) w dziale „Sekcje” – MŁODZIEŻOWA, oraz na stronie internetowej szkoły na terenie której działa Sekcja.

9. Członkowie Sekcji zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Klubu Motocyklowego „GROM” ( strona internetowa Klubu – „PRAWO”), oraz do przestrzegania zasad i obowiązków dotyczących sympatyków Klubu.

Biała Podlaska, 16.02.2015 r.