Konkursy, wieloboje rodzinne, spotkania z dziećmi i młodzieżą, pogadanki o tematyce BRD, szkolenia z przepisów ruchu drogowego, szkolenia z pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, szkolenia z wiedzy o trzeźwości na drodze,szkolenia z bezpieczeństwa motocyklistów w ruchu drogowym, doskonalenie motocyklowej techniki jazdy

 

 

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KLUBU MOTOCYKLOWEGO „GROM”

                                                                  W 2016 R.

 

– II kwartał 2016 – Biała Podlaska – Kurs Ratowników Drogowych

– 12.06.2016 -Biała Podlaska – Motocyklowa Szkoła Bezpiecznej Jazdy